Arthur's Webstek
"ter leering ende vermaeck"


SVG Experimenten

    Een van mijn hobby's is het beoefenen van het damspel. Daarnaast mag ik graag programmeren op de computer. Met die achtergrond vroeg ik me af hoe het damspel op een website kan worden nagespeeld. Op het internet zijn verschillende sites die het verloop van een dampartij laten zien.

Ik zocht naar een methode die gebruik maakt van het zogenaamde SVG-formaat. Dit is een afbeeldingsformaat gebaseerd op het principe van vector-afbeeldingen. De betekenis van de afkorting SVG is: Scalable Vector Graphics. Het voordeel van een SVG-plaatje is dat het vergroten van het plaatje niet ten koste gaat van de duidelijkheid. Zie hier een voorbeeld. Beide plaatjes hebben een grootte van 40x40 pixels. Ze zijn vergroot naar 80x80 pixels.

PNG-formaat: home40x40.png         SVG-formaat: home40x40.svg

Duidelijk is te zien dat het SVG-plaatje scherper blijft. Dit effect is nog beter te zien door het beeld in te zoomen (type Cntrl++).

Met SVG kan ook een dambord met schijven worden weergegeven. Zie hiernaast.
Om ook animaties te kunnen weergeven heb ik de computertaal JavaScript gebruikt. Je kunt SVG en JavaScript goed combineren.
Het animatie-programma heb ik DamDemo genoemd. Animaties kunnen worden geintegreerd met html-code en op een webpagina worden weergegeven.


Benieuwd naar de oplossing? Zie de menulink "DamDemo".

.


Opmerking:
Als je hierboven geen dambord ziet, kan het zijn dat je browser geen SVG ondersteunt. Kies een browser die wel SVG ondersteunt (bijv. Mozilla Firefox). Als je hierboven wel een dambord ziet maar geen stand met schijven, kan het zijn dat in je browser Javascript is uitgeschakeld. Je kunt dit inschakelen.
Hoewel SVG een open-web standaard is, ondersteunen sommige browsers SVG slechts ten dele waardoor sommige functionaliteit niet of onvolledig tot zijn recht komt. Mozilla Firefox is een browser die alle benodigde functionaliteit ondersteunt.


Van Tekst naar Site

    Een website maken. Hoe doe je dat? Dat was jaren geleden een vraag die ik me stelde. Een gevecht met HTML en stylesheets was begonnen. Ik begon te begrijpen dat alleen kennis van HTML en stylesheets niet voldoende was. Je hebt gereedschap nodig om je "content" te beheren. Met een dergelijk gereedschap hoef je alleen de tekst van je website in te voeren en de website zelf wordt automatisch gegenereerd.

Op het internet zijn talloze gratis website generators te vinden die je kunt downloaden. Maar mijn wensen werden door geen enkele tool volledig vervuld. Met de opgedane ideeen begon ik zelf een website generator te bouwen. Uitgangspunten hierbij waren: eenvoudig ontwerp, gebruikersgemak en flexibiliteit. Mijn inspanningen hebben geleid tot een tool die ik Txt2Site heb genoemd. Handig om statische websites te bouwen. Zie de menulink voor een beschrijving.

Andere onderwerpen

    Kijk bijvoorbeeld naar mijn ontwerp voor een revolutionaire muizenval: vriendelijk voor muis en mens. Geschikt om met geringe middelen zelf te bouwen.
Het artikel over de Mayfield methode voor het meten van broedsucces van vogels is theoretisch van aard en bedoeld voor wiskundig geschoolden en geinteresseerde biologen.
De meeste artikelen zijn echter luchtiger van aard.


^
© 2013 Arthur Kalverboer Powered by Txt2Site Last changed: 2013-05-31 21:31